Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
news

14.10.2020

Trenerzy

Odsłon: 1153

Piotr Chomicki

Zalecenia dotyczące organizacji meczów

 REKOMENDACJE SANITARNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI SPOTKAŃ NA TERENIE WMZKOSZ

 

1. Każdy klub jest zobowiązany do wyznaczenia Koordynatora ds. zdrowia, który będzie osobą uprawnioną do kontaktowania się z organizatorem rozgrywek we wszystkich sprawach dotyczących profilaktyki lub wdrażania innych przewidzianych prawem procedur w zakresie walki z SARS-CoV-2.

 

Koordynatorem ds. zdrowia może być:

       a) lekarz klubowy,

       b) fizjoterapeuta,

       c) pielęgniarka/pielęgniarz,

       d) ratownik medyczny,

     e) inna osoba, o ile posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji związanej nadzorem sanitarnym/higienicznym.

2. Każda osoba współpracująca z WMZKosz lub klubem przy organizacji rozgrywek lub związana
z udziałem klubu w rozgrywkach jest zobowiązana do codziennej, regularnej samoobserwacji
w zakresie następujących objawów:

a) gorączka,

b) suchy kaszel,

c) zmęczenie,

d) bóle mięśniowe,

e) ból gardła,

f) biegunka,

g) zapalenie spojówek,

h) ból głowy,

i) utrata smaku lub węchu,

j) wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp,

k) trudności w oddychaniu lub duszności,

l) ból lub ucisk w klatce piersiowej,

m) utrata mowy lub zdolności ruchowych,

n) inne niepokojące objawy.

 W RAZIE WYSTĄPIENIA JAKICHKOLWIEK Z WW. OBJAWÓW

NALEŻY PILNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z WGID WMZKOSZ

3. Organizator meczu jest zobowiązany zapewnić odpowiednie, przewidziane przepisami prawa powszechnego, warunki sanitarne dla uczestników zawodów.

4. Organizator meczu zobowiązany jest utrzymywać możliwie jak najmniejszą liczbę personelu uczestniczącego w przygotowaniach do meczu, a osoby uczestniczące w jego organizacji powinni być przeszkolone w zakresie stosowania zasad higienicznych dotyczących przeciwdziałania SARS-CoV-2.

5. Organizator meczu zobowiązany jest powstrzymać się od angażowania przy organizacji meczu osób potencjalnie zagrożonych w związku z SARS-CoV-2. (wiek, zdiagnozowana obniżona odporność, wcześniej przebyta choroba itp.).

6. Zasady dotyczące dystansu społecznego powinny być również przestrzegane w zespole.

7. Należy dążyć do tego, by w zespole były obecne tylko te osoby z personelu drużyny, które są niezbędne w procesie gry (maksymalnie 15 osób na zespół, w tym zawodnicy).

 

ORGANIZACJA MECZU

1.   PRZYBYCIE ZESPOŁÓW NA HALE

a)     Drużyna przyjeżdża własnym autobusem, ewentualnie zorganizowanym transportem przez organizatora meczu (obsługa autokaru musi mieć zasłonięte nos i usta). Rekomenduje się, aby drużyna korzystała z usług jednego przewoźnika w trakcie trwania całego sezonu oraz zapewnienia w miarę możliwości tego samego kierowcy.

b)  Transport należy wykonywać bez zbędnych postojów, unikając posiłków na stacjach benzynowych, a przerwy na parkingach lub miejscach postojowych ograniczyć do niezbędnego minimum.

c)      Podczas podróży w miejscach publicznych należy przemieszczać się w maseczkach
i dezynfekować ręce.

d)     Należy upewnić się, że autobusy są wystarczająco zdezynfekowane przed wyjazdem drużyny.

e)     Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy/przestrzenny pomiędzy przyjazdem drużyn.

f)     Drużyny powinny wejść do szatni, oddzielnymi oznakowanymi wejściami w odpowiedni sposób chroniąc usta i nos. Analogicznie opuszczając obiekt.

g)    Drużyny i sędziowie powinny wchodzić na halę i boisko oddzielnymi oznakowanymi wejściami, jeżeli nie jest to możliwe to o różnych godzinach wyznaczonych przez organizatora.

h)    Kibice osobne wejście. Na trybunach może być zajętych 50% wyznaczonych miejsc siedzących. Jeżeli miejsce rozgrywania spotkania jest w strefie żółtej na trybunach może być zajętych 25% miejsc siedzących, natomiast gdy miejsce rozgrywania spotkania jest w strefie czerwonej spotkania musza odbywać się bez publiczności.

i)       Organizator przygotowuje formularz zawierający dane kontaktowe kibiców.

 

2.  SZATNIE (zespoły i sędziowie)

a)  Rekomenduje się co najmniej 4 szatnie klubowe i 2 szatnie sędziowskie.

b)  Każda szatnia, po użyciu przez daną drużynę powinna być zdezynfekowana.

c)  Należy unikać sytuacji wejścia na teren obiektu dwóch drużyn jednocześnie.

d) Zalecamy wykorzystanie przyległych wolnych pomieszczeń jako dodatkowego kanału komunikacyjnego.

e)  Pokój izolacyjny dla służb medycznych/sanitarnych (w razie potrzeby).

f)  Rekomenduje się zakaz korzystania z pryszniców.

 

3.  ROZGRZEWKA

a)  Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy wejścia zawodników na parkiet – najpierw wchodzą na parkiet goście, następnie gospodarze.

b)  Należy zachować odpowiedni odstęp czasowy zejścia zawodników z parkietu – najpierw schodzą goście, następnie gospodarze.

c)  Należy unikać jednoczesnego korzystania z szatni obu zespołów (jeśli szatnie znajdują się
w pobliżu).

d) Ograniczenie liczby mopperów do 2 osób (po jednej przy każdym koszu). Mopper musi mieć zasłonięte usta i nos, nie powinien podawać piłki do zawodników.

e) Sędziowie boiskowi muszą mieć zapewnioną odpowiednią ochronę ust i nosa. Mogą ją zdjąć podczas rozgrzewki i prowadzenia meczu.

f) Wszystkie piłki przeznaczone do rozgrzewki oraz piłka meczowa powinny zostać uprzednio zdezynfekowane.

 

4. STOLIK SĘDZIOWSKI

a) Sędziowie muszą nosić maski ochronne zasłaniające usta i nos.

b) Na stoliku powinny znajdować się środki do dezynfekcji.

 

5. WEJŚCIE/ZEJŚCIE ZESPOŁOWE

a) Brak dziecięcej asysty przy wejściu zawodników na parkiet.

b) Brak oprawy otwarcia meczu z zaangażowanymi w to dodatkowymi osobami.

c) Brak ceremonii wręczania czy podziękowań z zaangażowanymi w to dodatkowymi osobami.

d) Brak uścisków dłoni.

e) Brak kontaktu z kibicami (przybijanie „piątek”, rozdawanie autografów, robienie zdjęć itp.).

 

6. STREFA DRUŻYN

a) Powierzchnia stref drużyn musi zostać zdezynfekowana.

b) Ograniczony dostęp TV do stref drużyn.

c) Zwiększony odstęp pomiędzy zawodnikami na ławce.

d) Każdy zespół powinien mieć przed meczem przygotowaną odpowiednią ilość ręczników, wody itd., aby jak najbardziej ograniczać kontakt bezpośredni.

    

7. WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY

a) Zmniejszenie zatłoczenia przy dostępie do szatni przed oraz po meczu.

b) Dostęp do strefy boiska tylko dla niezbędnych osób (drużyny, sędziowie, opieka medyczna, organizatorzy). Publiczność minimum 2 metry od boiska.

 

OGÓLNE ZASADY SANITARNE

1. Objawy występujące u jakiekolwiek członka drużyna muszą zostać natychmiast zgłoszone do Koordynatora ds. zdrowia w celu uruchomienia odpowiednich procedur.

2. Instruowanie wszystkich osób potrzebnych do rozegrania meczu na arenie o przestrzeganiu podstawowych środków higieny (dezynfekcja rąk, higiena kaszlu i kichania, odstępu 2m) zgodnie ze specyfikacją lokalnego sanepidu.

3. Przestrzeganie prawidłowych zasad ochrony ust i nosa, prawidłowiej dezynfekcji rąk oraz zachowaniu odpowiedniego dystansu.

4. Zakaz kontaktu z osobami nieuczestniczącymi w meczu.

5. Minimalizacja długość pobytu w szatni przed i po meczu.

6. Kontrola dostępu do areny dla zawodników i niezbędnego personelu.

7. Jeśli to możliwe, środki do dezynfekcji rąk w każdym pomieszczeniu lub tuż przed nim.

8. Regularna dezynfekcja powierzchni przed przyjazdem zespołów.

9. Wyłączne użycie spersonalizowanych butelek do napojów.

10. Korzystanie z części wspólnych (szatnia) (tylko w małych grupach) z gwarancją odległości 2 m – rekomenduje się niekorzystanie z prysznica na hali.

11. Separacja przestrzenna i wystarczająca odległość pomiędzy stołami zabiegowymi do zabiegów terapeutycznych, w miarę możliwości korzystanie z oddzielnych pomieszczeń.

12. Osoby, które mają kontakt z kilkoma podmiotami, powinny zwracać szczególną uwagę na środki higieny i ochrony.

13. Na arenie powinny znajdować się odpowiednie instrukcje dotyczące higieny i dezynfekcji opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

WAŻNE: Na arenie publiczność będzie obserwować drużyny i zawodników jeszcze dokładniej niż dotychczas w obecnej sytuacji. Wzywamy do wzorowego zachowania w zakresie higieny i izolacji poza boiskiem. Wszystkie środki higieniczne i izolacyjne są stosowane w celu zapewnienia, że nie jest konieczne podejmowanie dalszych działań na boisku oraz, że zawodnicy i personel klubów, a także sędziowie oraz przedstawiciele organizatora rozgrywek są zdrowi, bez objawów jakiejkolwiek infekcji.

Partnerzy

PZKOSZ