Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
news

02.10.2019

Sędziowie

Odsłon: 463

Piotr Chomicki

Zmiany w stawkach sędziowskich w sezonie 2019/2020

Z uwagi na zmianę stawki podatku z 18% na 17%, zmieniła się kwota brutto ekwiwalentu sędziowskiego. W przypadku studentów poniżej 26 roku życia nie obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego, czyli normalnie należy naliczyć kwotę podatku.

Z uwagi na zmianę stawki podatku z 18% na 17%, zmieniła się kwota brutto ekwiwalentu sędziowskiego. W przypadku studentów poniżej 26 roku życia nie obowiązuje zwolnienie z podatku dochodowego, czyli normalnie należy naliczyć kwotę podatku.

Stawka dojazdu za 1 km wynosi 0,8358 zł.

Sędzia miejscowy
Wyszczególnienie3LMU18U16, U14, U12Stolik1LK
Kwota brutto 127 70 58 35 50
Koszty uzyskania przychodu 20% 25 14 12 7 10
Podstawa opodatkowania 102 56 46 28 40
Podatek 17% 17 10 8 5 7
Do wypłaty 110 60 50 30 43
Sędzia zamiejscowy
Wyszczególnienie3LMU18U16, U14, U12Stolik
Kwota brutto 150 93 81 58
Koszty uzyskania przychodu 20% 30 19 16 12
Podstawa opodatkowania 120 74 65 46
Podatek 17% 20 13 11 8
Do wypłaty 130 80 70 50
Obraz

Partnerzy

PZKOSZ