Stawki ekwiwalentu sędziowskiego w sezonie 2018/2019

06.10.2018 19:19:00 | Piotr Chomicki

  Stawka dojazdu za 1 km wynosi 0,8358 zł.

Sędzia miejscowy
Wyszczególnienie3LMU18U16, U14, U12Stolik
Kwota brutto 129 70 58 35
Koszty uzyskania przychodu 20% 26 14 12 7
Podstawa opodatkowania 103 56 46 28
Podatek 18% 19 10 8 5
Do wypłaty 110 60 50 30
Sędzia zamiejscowy
Wyszczególnienie3LMU18U16, U14, U12Stolik
Kwota brutto 152 93 82 58
Koszty uzyskania przychodu 20% 30 19 16 12
Podstawa opodatkowania 122 74 66 46
Podatek 18% 22 13 12 8
Do wypłaty 130 80 70 50