Konferencja przedsezonowa Sędziów WMZKosz

14.09.2018 16:41:00 | Piotr Chomicki

Wydział Sędziowski Warmińsko-Mazurskiego Związku Koszykówki w Olsztynie informuje, że przedsezonowa licencyjna konferencja sędziów oraz Zebranie Wyborcze Wydziału Sędziowskiego odbędzie się w Olsztynie w dniu 22 września 2018 r. w Restauracji Zakątki Europy ul. Żołnierska 13 A.

 

Rejestracja uczestników od godziny 9:30 do 9:50

Część szkoleniowa godz.: 10:00 - 15:00, test biegowy godz. 13:30. Zakończenie konferencji około godz. 17:30. Początek Zebrania Wyborczego Wydziału Sędziowskiego W-MZKosz godz. 15:30.

Szczegółowy program konferencji w osobnym pliku.

 

Udział w konferencji dla sędziów W-MZKosz jest obowiązkowy

Warunkiem prowadzenia zawodów w sezonie 2018/2019 jest zaliczenie wymaganych elementów szkolenia (test biegowy, test wideo oraz test pisemny ze znajomości przepisów gry w koszykówkę i udział
w konferencji szkoleniowej) oraz uiszczenie wymaganych opłat PRZELEWEM NA KONTO WMZKOSZ

W trakcie konferencji przewidziane są przerwy kawowe i ciepły posiłek.

 

Opłaty licencyjne za sezon 2017/2018:

Sędziowie boiskowi – 80 zł (opłata za egzamin poprawkowy dla osób nieobecnych wynosi 160 zł.)

Sędziowie stolikowi – 50 zł (opłata za egzamin poprawkowy dla osób nieobecnych wynosi 100 zł.)

Osoby, które nie zaliczą wymaganych egzaminów podczas konferencji, przy poprawce dopłacają różnicę (80 zł lub 50 zł.)

Dla osób prowadzących sportową działalność gospodarczą istnieje możliwość otrzymania faktury (dane do rachunku proszę dostarczyć do WS W-MZKosz do 18.09.2018 r.  na e-mail a.antonow@wmzkosz.olsztyn.pl)

 

UWAGA!

Opłatę licencyjną wpłacamy przed konferencją WYŁĄCZNIE na konto: Bank Ochrony Środowiska nr 20 1540 1072 2107 5000 7453 0001 Tytułem: imię i nazwisko, opłata licencyjna za sez. 2018/2019. Potwierdzenie wpłaty przesyłamy na adres: wmzkosz@wmzkosz.olsztyn.pl

Uczestników prosimy o potwierdzenie przybycia i odesłanie ankiet na adres wmzkosz@wmzkosz.olsztyn.pl

najpóźniej do dnia 20 września 2018 r.

Termin konferencji poprawkowej nie jest przewidywany.

 

Poniżej podajemy wymogi na sezon 2018/2019:

WIEK

MĘŻCZYŹNI

KOBIETY

50 – 55 lat

7 minut

5 minut

40 - 50 lat

8 minut

6 minut

30 – 40 lat

9 minut

7 minut

do 30 lat

10 minut

8 minut

 

  • decyduje data urodzenia
  • kandydaci RC: mężczyźni 10 min., kobiety 9 min.
  • test pisemny ze znajomości przepisów gry w koszykówkę: 25 pytań
  • test wideo 5-10 pytań
  1. Kandydaci RC:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w ścieżce RC proszone są o przesłanie zgłoszenia do WS W-MZKosz do 20 września 2018 r.

 

 

Program minutowy

KONFERENCJI PRZEDSEZONOWEJ

SĘDZIÓW WMZKosz

OLSZTYN 2018

 

Konferencja odbędzie się w dniu 22 września 2018 r. w Olsztynie. Część teoretyczna - Restauracja Zakątki Europy (sala Bankietowa) ul. Żołnierska 13 A.

- test biegowy - na Hala URANIA ul. Piłsudskiego 44 wejście VIP.

 

 

Przedsezonowa Konferencja Sędziów

10:00 – 10:45 Wykład I - zmiany przepisów część I

10:45 – 11:30 Wykład II - zmiany przepisów część II

11:30 – 11:40 Przerwa kawowa

11:40 – 12:25 Wykład III - faul niesportowy, ochrona strzelca

12:25 - 13:00 Test pisemny 25 pytań

13:30 – 14:00 Test biegowy Urania

14:15 - 14:30  Ciepły posiłek

14:30 – 14:45 Test wideo 5-10 pytań

14:30 – 14:45 Wykład IV -Protokół zawodów

14:45 - 15:00 Regulaminy, regulacje

15:00 - 15.10 Rozdanie licencji okresowych

 

 

 

 

 

ZEBRANIE WYBORCZE

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO W-MZKosz, w OLSZTYNIE

15:10 – 15:30 rejestracja uczestników –Zakątki Europy sala Bankietowa

15:30 – 17:30 Zebranie Wyborcze WS W-MZKosz. w Olsztynie

17.30 - zakończenie zebrania