Zmiany w przepisach gry w koszykówkę na sezon 2018/2019

30.08.2018 15:17:00 | Piotr Chomicki

ZMIANY W PRZEPISACH GRY W KOSZYKÓWKĘ

 

Zmiany w przepisach gry zaczną obowiązywać od 01.10.2018. Poniższe zapisy odzwierciedlają zmiany w przepisach gry w koszykówkę, lecz nie zostaną zawarte “słowo w słowo” w zaktualizowanych Oficjalnych Przepisach Gry w Koszykówkę, które będą dostępne w sierpniu 2018 roku. 

Podczas spotkania w Szwajcarii dyskutowano o 32 propozycjach nowych przepisów, proponowanych przez zawodników i trenerów. Ostatecznie zarząd komisaryczny FIBA zatwierdza 14 z 32 propozycji. W konsultacjach brali udział także przedstawiciele NBA oraz NCAA.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z punktu rozgrywanych gier.

 

Art. 4 Stroje – Akcesoria

Powód do zmiany:

Minimalizacja ograniczeń akcesoriów bez narażania na szwank ustalonego wizerunku gry.

Nowy przepis:

Wszystkie akcesoria* używane przez drużynę muszą być takie same, w tym samym kolorze**.

 • * = Rękawy kompresyjne na ramiona, nakrycia głowy, opaski na ramię/nadgarstek.
 • ** = Wszystkie akcesoria używane przez zespół muszą być w tym samym jednolitym kolorze.

Art. 17 Wprowadzenie piłki

Powód do zmiany:

Uniknięcie błędów i opóźnień w grze podczas wprowadzania piłki w 2 ostatnich minutach gry.

Nowy przepis: 

17.2.8 Kiedy zegar czasu gry pokazuje 2:00 minuty lub mniej w czwartej kwarcie lub każdej dogrywce podczas wrzutu piłki zza linii bocznej żadna część ciała zawodnika obrony nie może znajdować się ponad linią ograniczającą boisko aby przeszkadzać we wprowadzeniu piłki. W tym celu sędzia wykorzystuje profilaktyczny sygnał (zdjęcie poniżej) jako ostrzeżenie podczas administrowania wprowadzenia piłki. Orzeczenie błędu po sygnale ostrzegawczym będzie skutkować orzeczeniem faula technicznego.

 

Art. 24 Kozłowanie

Powód do zmiany:

Uczynienie gry bardziej atrakcyjną dostosowując przepis do obecnych realiów gry.

Nowy przepis: 

Kozłowanie jest przemieszczaniem żywej piłki przez zawodnika posiadającego ją, poprzez rzucenie lub odbijanie jej o podłogę, toczenie po podłodze.

Usunięto zapis: “albo celowe rzucenie o tablicę.”

Art. 29 24 Sekundy

Powód do zmiany:

Skrócenie czasu akcji jaki posiada drużyna ataku na oddanie rzutu, będąca a własnym polu ataku. Umożliwienie oddania więcej rzutów podczas gry.

Zmieniony przepis:

29.2.3 Zegar czasu akcji zostanie zresetowany za każdym razem, gdy gra zostanie zatrzymana przez sędziego za faul lub błąd drużyny, która była w posiadaniu piłki. W tych sytuacjach posiadanie piłki jest przyznawane przeciwnikom drużyny będącej w posiadaniu piłki, a następnie:

 • Jeżeli wprowadzenie piłki będzie miało miejsce na polu obrony, zegar czasu akcji zostanie zresetowany do 24 sekund.
 • Jeżeli wprowadzenie piłki będzie miało miejsce na polu ataku, zegar czasu akcji zostanie zresetowany do 14 sekund.

29.2.4 Gdy do końca meczu lub dogrywki, na zegarze gry, pozostają dwie minuty, lub mniej, po time-oucie wziętym przez drużynę, która jest w posiadaniu piłki na własnym polu obrony, trener tego zespołu ma prawo do zadecydowania, czy wprowadzenie piłki będzie miało miejsce na linii wprowadzania piłki na własnym polu ataku na przeciw stolika sędziowskiego czy na polu obrony drużyny.

Jeżeli wprowadzenie piłki będzie miało miejsce na linii wprowadzania piłki a własnym polu ataku, to zegar czasu akcji zostanie skorygowany w następujący sposób:

 • Jeżeli zegar czasu akcji wyświetlał 14 lub więcej sekund w chwili gdy był zatrzymany, to zegar zostanie zresetowany do 14 sekund;
 • Jeżeli zegar czasu akcji wyświetlał 13 lub mniej sekund w chwili gdy był zatrzymany, to zegar czasu akcji będzie kontynuowany.

Art. 35 Faul Obustronny

Powód do zmiany

Uproszczenie zasady podczas faulu, gdy 2 przeciwników popełnia faule osobiste przeciwko sobie mniej-więcej w tym samym czasie.

Nowy przepis:

35.1 Definicja

35.1.1 Faul obustronny, to sytuacja, kiedy dwaj (2) zawodnicy przeciwnych drużyn popełniają przeciwko sobie faule osobiste mniej więcej w tym samym czasie.

35.1.2 Aby 2 faule potraktować jako faul obustronny, muszą zostać pełnione następujące kryteria:

 • Oba faule są faulami zawodników;
 • Oba faule są związane z kontaktem fizycznym;
 • Oba faule występują pomiędzy dwoma zawodnikami faulującymi się; 
 • Oba faule posiadają tą samą karę. 

Art. 36 Faul techniczny

Powód do zmiany:

Uniknięcie sytuacji podwójnej kary po faulu technicznym oraz zapewnienie równowagi pomiędzy drużyną z piłką i bez piłki.

Nowy przepis:

Jeżeli został orzeczony faul techniczny, przyznaje się 1 rzut wolny. Po rzucie wolnym gra zostanie wznowiona przez drużynę, która była w posiadaniu piłki lub była uprawniona do jej posiadania w chwili gdy został orzeczony faul techniczny.

Art. 39 Bójka

Powód do zmiany:

Karanie członków personelu ławki za opuszczenie ławki drużyny podczas bójki na boisku (bez względu na to, czy aktywnie uczestniczą w bójce czy nie).

Propozycja nowego przepisu:

Każdy członek z personelu ławki drużyny, po opuszczeniu ławki drużyny, który aktywnie uczestniczy w bójce zostanie zdyskwalifikowany wg odpowiednich artykułów (faul D).

Art. 46 Sędzia główny: obowiązki i uprawnienia / Instant Replay System

Powód do zmiany: 

Dodanie 3 dodatkowych przypadków, w których można użyć Instant Replay System (IRS) podczas gry.

Propozycja nowego tekstu w przepisach: 

46.12 Ostatnie dwie minuty (2:00) gry:

 • Czy podjęto prawidłową decyzję przy nielegalnym dotykaniu piłki i ingerencji w jej lot.

W dowolnej chwili podczas gry:

 • Po faulu na zawodniku rzucającym czy powinny być przyznane 2 lub 3 rzuty wolne;
 • Czy faul osobisty, niesportowy, dyskwalifikujący spełnia te kryteria i czy zostanie “podniesiony czy obniżony”

Art. 50 Mierzący czas akcji: obowiązki

Powód do zmiany: 

Gdy piłka zatrzymuje się pomiędzy obręczą a tablicą uważa się, że piłka dotknęła obręczy. Ujednolicenie z innymi podobnymi przepisami.

Nowy przepis:

Żywa piłka zatrzymuje się pomiędzy obręczą a tablicą, z wyjątkiem sytuacji pomiędzy rzutami wolnymi i jeżeli posiadanie nie jest częścią kary za faul, jest to sytuacja, w której piłka zostanie przyznana zgodnie z posiadaniem naprzemiennego posiadania piłki. Gdy piłka dotyka obręczy, zegar czasu akcji zostanie zresetowany do 14 lub 24 sekund.

Wprowadzenie piłki po faulu niesportowym lub dyskwalifikującym

Powód do zmiany:

Przyśpieszenie gry, umożliwienie większej ilości posiadań piłki, oraz zwiększenie możliwości rzucania większej ilości punktów. Wyeliminowanie złożonych sytuacji po wprowadzeniu piłki z linii środkowej.

Zmieniony przepis:

 • Wszystkie wprowadzenia piłki jako część faula niesportowego i dyskwalifikującego, należy wprowadzać z linii wprowadzania piłki na własnym polu ataku na przeciwko stolika sędziowskiego.
 • Wszystkie wprowadzenia piłki do gry po jej wznowieniu po bójce, należy wprowadzać z linii wprowadzania piłki na własnym polu ataku na przeciwko stolika sędziowskiego.
 • We wszystkich sytuacjach zespół otrzyma 14 sekund na zegarze czasu akcji.

Wprowadzenie piłki na rozpoczęcie każdej kwarty (z wyjątkiem pierwszej) oraz każdej dogrywki będzie miało miejsce w dalszym ciągu z linii środkowej, ponieważ nie są one częścią kary za wykroczenie.

Protokół meczu

Powód do zmiany:

Wyjaśnienie sytuacji kiedy faul techniczny będzie karany 1 lub 2 rzutami wolnymi.

Nowy przepis:

38.2.4 Liczba przyznanych rzutów wolnych powinna być następująca:

 • […]
 • Jeżeli faul jest dyskwalifikacją asystenta trenera, zmiennika, zawodnika wykluczonego lub  osoby z personelu ławki drużyny orzeczonym za opuszczenie obszaru ławki drużyny w sytuacji bójki, a karą za ten faul jest za faul techniczny trenera: rzucamy 2 rzuty.