Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów W-MZKosz w Olsztynie

07.08.2018 16:53:00 | Piotr Chomicki

Pan Robert Podwika Przewodniczący Kolegium Sędziów W-MZKosz w Olsztynie informuje, że w dniu 18 sierpnia 2018 r. w Elblągu, w Szkole Podstawowej nr 11, przy ul. Korczaka 34, odbedzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów W-MZKosz w Olsztynie, w sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów.

Program minutowy:
12:00 – 12:30 przyjazd i rejestracja uczestników .
12:30 – I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz.
12:45 – II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz.
16:00 – Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz