Informacja na temat rozgrywek WMZKosz w sezonie 2018/2019

25.07.2018 11:07:00 | Piotr Chomicki

Mając na uwadze zmiany dokonane w regulaminach PZKosz na sezon 2018/2019, Warmińsko-Mazurski Związek Koszykówki w Olsztynie informuje, że rozgrywki mistrzowskie będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych, wyszczególnionych w Regulaminie Cyklu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski:

 

Cykl  Zawodnicy urodzeni w roku

U22K

1997 i młodsi bez ograniczeń

U20M

1999 i młodsi bez ograniczeń

U18

2001 i młodsi bez ograniczeń

U16

2003 i młodsi bez ograniczeń

U14

2005 i młodsi bez ograniczeń

 

Zwracam uwagę, że podobnie jak w poprzednim sezonie, zniesiono limity liczby młodszych zawodników, którzy mogą wziąć udział w danym cyklu rozgrywkowym. Jednakże jeden zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach na szczeblu centralnym (od ćwierćfinałów MP) jedynie w dwóch cyklach rozgrywkowych.

Zgłoszenia klubów do rozgrywek należy dokonać na formularzu dostepny w zakładce ->DOKUMENTY->DRUKI. Wypełnione zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: piotrchomicki@op.pl w terminie do dnia 27 lipca 2018 r. Po tym okresie żaden klub nie będzie miał prawa udziału w rozgrywkach rangi Mistrzostw Polski.

Jednocześnie informuję, że stosownie do pkt 1.3 Regulaminu Cyklu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski na sezon 2018/2019, rozgrywki strefowe podobnie, jak w poprzednich sezonach będą prowadzone wspólnie z POZKosz w przypadku, gdy do danego cyklu zostaną zgłoszone mniej niż 4 zespoły. Jeżeli do danego cyklu zgłoszą się co najmniej 4 zespoły wówczas rozgrywki będą prowadzone przez W-MZKosz w Olsztynie.

Przypominam także o konieczności rozliczenia się z W-MZKosz w Olsztynie za udział w rozgrywkach w poprzednich latach, jak również uregulowania zaległych składek członkowskich. Informację o zaległościach można uzyskać poprzez wysłanie zapytania na piotrchomicki@op.pl Bez spełnienia powyższych warunków żaden klub nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Stosownie do regulacji zawartych w § 20 Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego na sezon 2018/2019 informuję, że do wystawienia licencji stałej zawodnika należy przedstawić wyłącznie wniosek o przyznanie licencji zawodnika, zawierający oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego. Koszt wystawienia licencji stałej wynosi 20 zł. Zniesiono obowiązek dostarczenia aktu urodzenia oraz nie trzeba przedstawiać ważnych badań lekarskich. Natomiast do wystawienia licencji okresowej zawodnika należy dostarczyć wniosek o licencję W-MZKosz,  zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych oraz aktualne zdjęcie. Wszelkie dokumenty związane z wystawianiem licencji należy przesyłać drogą elektroniczną: piotrchomicki@op.pl

Jednocześnie proszę o dostarczenie posiadanych licencji zawodników celem ich uaktualnienia na sezon 2018/2019. Informuję także, że zgodnie z zapisami Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego, pisemna deklaracja zawodnika do reprezentowania barw klubowych w danym sezonie rozgrywkowym jest warunkiem niezbędnym do wydania licencji okresowej, ważnej na cały sezon. Z uwagi na dostosowywanie przez PZKosz regulacji do przepisów RODO, wszelkie dokumenty związane z wnioskiem o licencję stałą, zobowiązanie do reprezentowania barw klubowych, zostaną zamieszczone na stronie www.wmzkosz.olsztyn.pl tak szybko jak będzie to możliwe.

Dodatkowo przypominam, że zgodnie z dokonanymi ustaleniami z POZKosz oraz informacjami przekazanymi w poprzednim sezonie, sale oraz ich wyposażenie powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów gry w koszykówkę. Wyposażenie, a w szczególności zegary do mierzenia czasu akcji (24 sek.) powinny być sprawne i umożliwiać pomiar, zarówno 14, jak i 24 sekund. Sale oraz ich wyposażenie, które nie będą dostosowane do obowiązujących przepisów gry w koszykówkę nie zostaną dopuszczone do rozgrywek.

Przewodniczący
Wydziału Gier i Dyscypliny
WMZKosz w Olsztynie

Piotr Chomicki