Test pisemny i video dla sędziów WMZKosz

30.08.2020 09:11:00 | Piotr Chomicki

Od godz. 10:00 do 12:00 będzie dostępny link przekierowujący do pobrania testu pisemnego oraz video.

Rozwiązany test pisemny wraz z odpowiedziami do testu video należy wydrukować i podpsiać (imię i nazwisko), a skan przesłać do godz. 12.00 na adres: podgorski.r@o2.pl

http://wmzkosz.finteractive.pl/dokumenty.html