Zmarł Jan Kochanowicz - działacz, trener, sędzia koszykówki, przewodniczący Kolegium Sędziów OZKosz

17.06.2020 17:51:00 | Piotr Chomicki

W dniu 25 maja 2020 r. zmarł Jan Kochanowicz. Urodził się w Dylewie w powiecie ostrołęckim w 1928 roku. We wrześniu 1957 roku powstaje Okręgowy Związek Koszykówki jako jednostka statutowa. 2 października 1957 r. powołany zostaje pierwszy Zarząd, w którego skład wchodzi Jan Kochanowicz.  Podczas II Walnego Zebrania Delegatów, które odbyło się 17 października 1958  roku, ponownie wybrano Kochanowicza do Zarządu. Był również powołany w Komisarycznym Zarządzie PZKosz.

Na dzień 31 grudnia 1976 roku wymieniony jest w wykazie najbardziej zasłużonych działaczy Związku i szkoleniowców, którzy wywarli największy wpływ na rozwój dyscypliny.

W pierwszych oficjalnych mistrzostwach okręgu kobiet w sezonie 1955/1956 prowadził zespół Zryw Olsztyn (powstanie ZSSZ Zryw 1953 kwiecień, w 1957 z ZSSZ ZRYW powstaje Szkolny Związek Sportowy).

Jako instruktor koszykówki w drugiej połowie lat 50 prowadził zespół kobiet MKS Juvenia, a jesienią 1958 roku powstaje KS Łączność, sekcja koszykówki, która przejmuje zawodniczki z MKS Juvenia. KS Łączność w sezonie 1971/1972 awansuje do II ligi. Jego wychowanka, późniejsza reprezentantka Polski Ewa Biesiekierska, była przez lata podporą krakowskiej Wisły.

Jego zasługą jest powstanie kilku obiektów sportowych w Olsztynie: sala przy ul. Jagiellońskiej (1960) oraz przy ul. Paderewskiego.

Był wybitnym działaczem, trenerem, sędzią koszykówki, przewodniczącym Kolegium Sędziów OZKosz. Wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę Zasłużony Nauczyciel PRL i Medal KEN. W dniu 30 września 2015 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Olsztyna.