Wydziały

Skład Komisji Odwoławczej WMZKosz

1. Andrzej Karwowski - Przewodniczący Komisji, Skarbnik WMZKosz
2. Krzysztof Antoniak - Sekretarz Komisji
3. Andrzej Bukowski - Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wydział Gier i Dyscypliny WMZKosz

Piotr Chomicki - Przewodniczący WGiD

e-mail: piotrchomicki@op.pl

tel. 609 727 570


Wydział Sędziowski

Referent obsad - Rafał Podgórski

e-mail: podgorski.r@o2.pl

tel. 797 829 607