Wydziały

Skład Komisji Odwoławczej WMZKosz

1. Andrzej Karwowski - Przewodniczący Komisji, Skarbnik WMZKosz
2. Krzysztof Antoniak - Sekretarz Komisji
3. Andrzej Bukowski - Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wydział Gier i Dyscypliny WMZKosz

Piotr Chomicki - Przewodniczący WGiD

e-mail: piotrchomicki@op.pl

tel. 609 727 570


Kolegium Sędziów WMZKosz

1. Robert Podwika - Przewodniczący Kolegium Sędziów, tel. 698 999 390, e-mail: maropex@wp.pl

2. Marcin Gawron - Referent ds Szkolenia

3. Jan Świderski - Referent ds Dyscypliny