Wydziały

Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów WMZKosz w Olsztynie

Pan Robert Podwika Przewodniczący Kolegium Sędziów W-MZKosz w Olsztynie informuje, że dniu 18 sierpnia 2018 r. w Elblągu, w Szkole Podstawowej nr 11, przy ul. Korczaka 34, odbedzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Sedziów w sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów.

Program minutowy:
12:00 – 12:30 przyjazd i rejestracja uczestników .
12:30 – I termin Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz.
12:45 – II termin Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz.
16:00 – Zakończenie Nadzwyczajnego Walnego Zebranie Sędziów W-MZKosz

Skład Komisji Odwoławczej WMZKosz

1. Andrzej Karwowski - Przewodniczący Komisji, Skarbnik WMZKosz
2. Krzysztof Antoniak - Sekretarz Komisji
3. Andrzej Bukowski - Członek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wydział Gier i Dyscypliny WMZKosz

Piotr Chomicki - Przewodniczący WGiD

e-mail: piotrchomicki@op.pl

tel. 609 727 570


Kolegium Sędziów WMZKosz

W trakcie powoływania